ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អគ្គិភ័យឆេះ តូបលក់ដូរ មួយកន្លែង នៅស្រុកបវេល
1 ខែ មុន 13 tnn_admin

បាត់ដំបង៖ ករណីអគ្គិភ័យបានកើតឡើង១លើកបណ្តាលអោយឆេះតូបលក់ដូរនិងខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើន។