ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លោកស្រី នួន ចន្ទ័មករា សន្យាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៣៨គ្រួសារ ដែលបានទិញដីពីលោកស្រីទំហំ ៧៧៩.២៨ហិកតា នៅថ្ងៃស្អែក
1 ខែ មុន 38 តូ សុផល

(កំពង់ស្ពឺ)៖ តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា លោកស្រី នួន ចន្ទ័មករា សន្យាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីទំហំ ៧៧៩.២៨ហិកតា