ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ពួកគាត់ពិការទាំង២នាក់ ត្រូវរស់នៅ ក្នុងជីវភាព ទីទាល់លំបាក !(VIDEO)
1 ខែ មុន 14 tnn_admin

ខេត្តកណ្តាល ៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ឧសភា ២០២០ ក្រុមការងារ ព័ត៌មាន TNN បាននាំយកអំណោយ សប្បុរសជន ទៅប្រគល់ជូន ស្ត្រីចំណាស់ពិការ ជីវភាពទីទាល់២នាក់