ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិស្សស្រីៗ នៃវិទ្យាល័យ វាយតបគ្នា! ឪពុកផ្ទុះកំហឹងចូលវាយដល់ក្នុងសាលា របួសធ្ងន់ស្រាល៥នាក់  
3 ខែ មុន 73 tnn_admin

ភ្នំពេញ ៖ ឪពុកចិត្តមារ ក្រោយពីកូនជាសិស្សសាលាកើតជម្លោះឈ្លោះគ្នា ផ្ទុះកំហឹងចូលទៅប្រើហឹង្សាចាប់វាយយុវតីជាសិស្ស ផ្អើលពេញសាលា