ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អតីតអ្នកតស៊ូការពារជាតិ រស់ក្នុងជីវភាពលំបាក ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ….
4 ខែ មុន 1229 tnn_admin

ខេត្តតាកែវ ៖ ដោយការមលលឃើញ ពីទុក្ខលំបាក របស់ លោកតា ដួង តារ៉ា អតីតជាអ្នកតស៊ូការពារជាតិ រស់នៅ ភូមិភ្នំ ថ្នក់ ឃុំព្រៃស្លឹក ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ