ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ក្រុម​អ្នកវិនិយោគិន មកពី​អាល្លឺម៉ង់ កំពុង​សិក្សា​ទីតាំង​ដាំ​ដើមឫស្សី​នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​កែច្នៃ​ផលិតផល​នាំចេញ
4 ខែ មុន 47 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអ្នកវិនិយោគិនមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា