ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អស្ចារ្យមែន! សាលិ ចេះ១៥ភាសា ល្បីទាំងនៅស្រុកខ្មែរ និងស្រុកចិន!
5 ខែ មុន 213 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖  ប្អូនប្រុស ធុច សាលិ ជាក្មេងឆ្លាត ចេះ និងអាចនិយាយបាន ១៥ភាសា បីទាំងនៅស្រុកខ្មែរ និងស្រុកចិន។