ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាប មានតម្លៃជា២៥ម៉ឺនដុល្លារ ដែលជាអំណោយរបស់ លោកជំទាវឧកញ៉ាមហាឧបាសិកាកិត្តិបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង ត្រូវបានរៀបចំពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់….
2 សប្តាហ៍ មុន 20 tnn_admin

ខេត្តសៀមរាប៖ សាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាប មានតម្លៃជា២៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដែលជាអំណោយរបស់ លោកជំទាវឧកញ៉ាមហាឧបាសិកាកិត្តិបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង