ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

 បញ្ជូនខ្លួនប៉ូលីសមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿញៀនម្នាក់ ទៅតុលាការរឿងជក់គ្រឿងញៀន និងប្លន់ប្រជាជន
6 ខែ មុន 79 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ