ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង! ការហាមឃាត់រថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធំគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍ ចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដូនពេញ
8 ខែ មុន 64 tnn_admin

យោងៈ-សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣/១៨សណន ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។