ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ៖ ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំណល់ការដ្ឋានសំណង់ ទាំង២៣ទីតាំងស្ទើររួចរាល់ទាំងស្រុង
6 ខែ មុន 49 tnn_admin

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ លោក អុី សុខឡេង អភិបាល នៃគណអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ បញ្ជាក់ប្រាប់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ