ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លោក អុី សុខឡេង បន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកលិចផ្លូវ នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
1 ខែ មុន 23 tnn_admin

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដោយមានការខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋាន នារសៀលថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែសីហា ២០១៩នេះ