ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ក្មេងប្រុសម្នាក់ ចុះហែលទឹកលេង ក្នុងស្រះ លង់ស្លាប់ 
1 ខែ មុន 28 tnn_admin

បាត់ដំបង៖ នៅវេលាម៉ោង១៥ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មានករណីលង់ទឹកកើតឡើងលើកបណ្តាលអោយក្មេងប្រុសម្នាក់