ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

 ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន និង លោក ហែម ដារិទ្ធិ ចុះស្តាប់ និងដោះស្រាយបញ្ហា ជាមួយក្រុមអាជីវករ ផ្សារសិនជូរី
1 ខែ មុន 38 tnn_admin

  ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ តំណាង ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ  នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩