លោក វ៉ា សាវឿន ចៅសង្កាត់ចោមចៅ៣ ដឹកនាំកម្លាំងចុះស្តាប្រឡាយ ដើម្បីឲ្យចរន្តទឹកហូរទាន់ពេលវេលា
6 ខែ មុន 26 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ លោក វ៉ា សាវឿន ចៅសង្កាត់ចោមចៅទី៣ រួមទាំងចៅសង្កាត់រងទី១ និងទី២