ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អភិបាលខណ្ឌកំបូល ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់
1 ខែ មុន 48 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ លោក ឃឹម ស៊ុនសូដា អភិបាលខណ្ឌកំបូល បានដឹកនាំ មន្ដ្រីក្រោមឱវាទ