ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ( TYDA) ចូលរួមការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពី គ្រោះថ្នាក់គ្រឿងញៀន ដល់សហគមន៍ងាយរងគ្រោះ
2 ខែ មុន 15 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖នៅចុងសប្ដាហ៍នេះ ក្រុមការងារចុះសហគមន៍ នៃសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ( TYDA)