ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ភ្លាត់ស្នៀតទៀតហើយ! បុរសម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗ ខណៈកំពុងឆក់ត្រី តែ……!
10 ខែ មុន 35 tnn_admin

កំពង់ចាម ៖នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោងប្រហែល១៧:១០នាទី មានករណី ឆក់ត្រី បណ្តាលឲ្យ ឆក់ដោយចរន្តអគ្គិសនី ស្លាប់ខ្លួនឯង