ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បញ្ហាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ នៅក្រុងព្រះសីហនុ គឺជាបញ្ហាចម្បងដែលរដ្ឋបាលក្រុង ធ្វើជាប្រចាំ
4 ខែ មុន 85 tnn_admin

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ នៅអាទិត្យ ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ លោក អ៊ី សុខឡេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ