ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ត្រីងៀតឆ្លៀតពង? ផ្កាយ៣ ស ថេត ហាមដាច់ខាត យកកម្លាំងក្នុងអង្គភាពទៅបម្រើការងារ នៅតាមក្រុមហ៊ុន​ រោងចក្រ​ សហគ្រាសឯកជន​ ឬជាលក្ខណះបុគ្គលឯកជន!
2 ខែ មុន 94 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ​