ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

របួសធ្ងន់ស្រាល៤នាក់ ករណី ផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសតូច និងឆេះរាលដល់ធុងហ្គាសធំ
10 ខែ មុន 37 tnn_admin

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ៖ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលប្រកបរបរបញ្ចូលហ្គាស មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះមានករណី ផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសបណ្តាលអោយរបួសធ្ងន់ស្រាលច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយ