ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ស ខេង ៖ មន្ត្រីនគរបាលជាតិរូបណា ដែលប្រព្រឹត្តនូវកំហុស និងការឆ្គាំឆ្គងខាងវិជ្ជាជីវៈ មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចោទប្រកាន់ តាមផ្លូវតុលាការ
11 ខែ មុន 314 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានស្នើឲ្យអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន