ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បិទការដ្ឋានជីករណ្តៅដី ពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណមួយកន្លែង​ នៅភូមិតាចក (ក្បែរទំនប់​៧៨)​
10 ខែ មុន 24 tnn_admin

ខេត្តសៀមរាប៖ ដោយមានការណែនាំពី​ ឯកឧត្តម​ អភិបាល​ខេត្ត​ ​ឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យ​ និងបិទផ្អាកចំពោះការដ្ឋានរណ្ដៅដីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត​ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ​