ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១ អាណត្តិទី៣ ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌកំបូល
10 ខែ មុន 159 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖  ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌកំបូល បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១ អាណត្តិទី៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩