ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បើកទ្វារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ប៉ុនប៉ងលួច តែមិនបានសម្រេច ត្រូវជាប់ខ្នោះ…
1 ខែ មុន 47 tnn_admin

ខេត្តកណ្តាល៖  ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ បើកទ្វារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុនប៉ងលួច តែមិនបានសម្រេច