ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ប្រវត្តិខ្លះៗ របស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ទើបគ្រងតំណែងថ្មី!
5 ខែ មុន 425 tnn_admin

ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម កើតនៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅភូមិចំរេះ ឃុំគោល ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ។