ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សំណង់អគារ រលំបាក់ មានកម្ពស់ ៧ជាន់ គឺទំហំ ហួសពីសិទ្ធិ ទទួលខុសត្រូវរបស់ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ ហើយ!
7 ខែ មុន 2685 tnn_admin

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ យោងតាមសេចក្តីណែនាំលេខ០១១ ដនស/ច្រក/សជណ ចុះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់