ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ភ្ញាក់ព្រឺត!  ផលិតដាវគ្រប់ប្រភេទ សំរាប់លក់ ប៉ុន្តែគ្មាន់ច្បាប់អនុញ្ញាត (វីដេអូ)
11 ខែ មុន 239 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ សិប្បកម្មផលិតដាវសាំម៉ូរ៉ៃ ដាវ កាំបិតគ្រប់ប្រភេទមួយកន្លែង សង្ស័យអត់ច្បាប់ រកឃើញដាវចម្រុះ គ្រប់ម៉ូតូ គ្រប់ប្រភេទ