ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ចេញសេចក្តីណែនាំ ដល់អាជ្ញាធរដែនដី មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្ត និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់ ជំងឺគ្រុនឈាម
4 ថ្ងៃ មុន 14 តូ សុផល

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ ចេញសេចក្តីណែនាំ ដល់អាជ្ញាធរដែនដី មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្ត ចូលរួម និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់ ជំងឺគ្រុនឈាម

error: Content is protected !!