ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដឹក អ្នកជម្ងឺ តាម រ៉ឺម៉ក ចុះរថយន្តសាម៉ុយ ទាំងឯកជន និងរដ្ឋ ទៅណា?  សូមថ្នាក់ដឹកនាំ ជួយពិនិត្យមើលផង
6 ខែ មុន 362 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ មហាជនជាច្រើនបានរិះគន់  ចំពោះសកម្មភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញរថយន្តសាម៉ុយ មកសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ