រំលោភមិនខ្មាស ភ្នែកផងទាំងពួង!
8 ខែ មុន 68 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ទីតាំងសិប្បកម្មក្រដាស់២កន្លែង បានយកផ្លូវធ្វើកន្លែងស្តុក និងដាក់អីវ៉ានខ្លួនឯង ដោយមិនគិតពីផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់