នាយហុងដា កំបែ្លង ប្រកាសលក់ផ្ទះបន្ទាន់ យកលុយមើលជម្ងឺ លោកឪពុក
9 ខែ មុន 250 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម គណនីយ្យ ហ្វេសប៊ុក នាយហុងដា កំបែ្លង បានសរសេរបង្ហោះ នាល្ងាចថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ២០១៩