ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព្រលឹងចុងសក់! ក្រឡាប់លិចធ្លាក់ឡានដឹកដីចូលក្នុងទន្លេ​
3 ខែ មុន 66 តូ សុផល

ក្រចេះ៖ សាឡាងចម្លងមួយគ្រឿង ដែលដឹកអ្នកដំណើរឆ្លងទៅមករាល់ថ្ងៃ ពីពង្រទៅ កោះតាស៊ុយ ត្រូវបានក្រឡាប់លិចធ្លាក់ឡានដឹកដីចូលក្នុងទន្លេ​