ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

នោះ ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ ទុកពេលអោយ៣ថ្ងៃ បុរសម្នាក់ដែល….!
1 ឆ្នាំ មុន 337 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ នាយប់ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ២០១៩ គណនីយ្យហ្វេសប៊ុក ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ បានសរសេរបង្ហោះថា ៖ ខ្ញុំកពេលឲ្យបុរសម្នាក់នេះ ៣ថ្ងៃកែតម្រូវ