តុលាការ កំពុងជំនុំជម្រះ សំណុំរឿង កញ្ញា យិន ម៉ាណា បើករថយន្ត Range Rover 7777  បុកនិស្សិតស្លាប់
6 ខែ មុន 120 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ុក សុវណ្ណរិទ្ធ ប្រធានក្រុុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃសាលាដំបូងរាធានីភ្នំពេញ