ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អធិការខណ្ឌទួលគោក ទៅដល់ភ្លាម ករណីអគ្គិភ័យ ឆេះអគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិកនិង អគារ Domino Pizza របួសមនុស្ស២នាក់
11 ខែ មុន 77 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីប្រអប់បណ្តាញបង្គោលខ្សែរភ្លើងឆាបឆេះអគារ ធនាគារ អេស៊ា ផេសុីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលសុី Asia Pacific Finance PLC