ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឯកឧត្តម ចាប សុថារិទ្ធ ៖ មុននឹងទៅធ្វើអធិការកិច្ចគេ ត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងជាមុន 
3 ខែ មុន 35 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ចាប សុថារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងលោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

error: Content is protected !!