ឯកឧត្តម ចាប សុថារិទ្ធ ៖ មុននឹងទៅធ្វើអធិការកិច្ចគេ ត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងជាមុន 
11 ខែ មុន 40 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ចាប សុថារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងលោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី