ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លោកឧកញ៉ា លាស់ ថេតរ៉ាម្ម៉ា បញ្ជាក់ពីការសាងសង់ផ្លូវ ពីស្រអែម ទៅទីរួមខេត្តព្រះវិហារ ខាងជើងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ Co.Ltd
7 ខែ មុន 80 តូ សុផល

ខេត្តព្រះវិហារ ៖ លោកឧកញ៉ា លាស់ ថេតរ៉ាម្ម៉ា ប្រធានក្រុមហ៊ុន សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ Co.Ltd  កាលពីពេលថ្មីនេះ បានធ្វើសេចក្តីឆ្លើយតបទៅ និងអាជ្ញាធរស្រុកជាំក្សាន្ត