ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

យ៉ែម ស្រីពេជ្រ និង រចនា រ៉ាវឌី ដណ្តើមប្តីគ្នា  ក្នុងរឿង “មិត្តប្ញស្យា”
1 ឆ្នាំ មុន 51 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ស្នាដៃថ្មីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍លេខ៥រឿងភាគ “មិត្តប្ញស្យា” ដែលនិពន្ធនិងផលិតដោយ