ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ៖ ខ្ញុំបានធានា ដោយស្នើក្រុមហ៊ុន មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារបុគ្គលិក “ដៀលខ្ញុំល្ងង់”
1 ឆ្នាំ មុន 594 តូ សុផល

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត៖ កាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំបានលើកយកការដកពិសោធន៍ “ករណីដើរទិញសម្ភារៈកីឡា” ដើម្បីចែករំលែក តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមនេះ។