សភាពការណ៍សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នា​ប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោត នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានភាពល្អប្រសើរ ខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុះករ
1 ឆ្នាំ មុន 775 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ បើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ លោក ម៉េត មាសភក្តី បានថ្លែងថា