ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លោក សុខ ពេញវុធ បញ្ជាអនុវត្តយុទ្ធនាការឃាត់ម៉ូតូ និងរថយន្ត បើកបញ្រ្ចាសទិស
1 ឆ្នាំ មុន 94 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ចាប់ពីម៉ោង៧:០០នាទី ដល់ម៉ោង២២:០០នាទី