ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សារហួរចិត្ត ចំពោះផ្សារទំនើបAEON II ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ! (វីដេអូ)
1 ឆ្នាំ មុន 769 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ចាប់តាំងពី ផ្សារទំនើប Aeon II បានចាប់ផ្តើមអោយដំណើរការមក សន្តិសុខក្នុងបរិវេណផ្សារ ហាក់គ្មានសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខភាពលេញ