ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

កម្មករសំណង់ធ្លាក់ពីជាន់ទី៤ស្លាប់ ដឹកសពចេញ លាក់បាំងសមត្ថកិច្ច!
9 ខែ មុន 232 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ កម្មករសំណង់ម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែង ទោះជាក្រុមសង្រ្គោះ ចុះទៅដល់ពិនិត្យជាក់ស្តែង

error: Content is protected !!