ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដឺដងដាក់គ្នាទាំងព្រឹក ម្នាក់បែកក្បាលចូលពេទ្យម្នាក់រត់គេចខ្លួន
1 ឆ្នាំ មុន 498 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖បុរសម្នាក់រងរបួសរយ៉ះក្បាលទាំងព្រឹកខណះមានទំនាស់ដឺដងគ្នាជាមួយអ្នកជិតខាងជនបង្កក្រោយវាយហើយកេចខ្លួនបាត់។