ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អាសូរក្មេងស្រីណាស់! លង់ទឹកស្លាប់ខណះចុះហែលទឹកលេងក្នុងស្រះក្បែរផ្ទះ
1 ឆ្នាំ មុន 161 តូ សុផល

បាត់ដំបង៖ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ តូ ណារី ភេទស្រី អាយុ១០ឆ្នាំ ចុះហែលទឹកលេងក្នុងស្រះប៉ុន្តែអនិច្ចាលង់ទឹកស្លាប់ទាំងក្មេងវ័យ។