ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឆេះផ្ទះមួយកន្លែងនៅចំការមន
1 ឆ្នាំ មុន 46 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ ផ្ទះឈើលើ ថ្មក្រោម របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែង ក្នុងខណ្ឌចំការមន ត្រូវបានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ស្ទើរទាំងស្រុង