ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឆេះផ្ទះមួយកន្លែងនៅចំការមន
2 សប្តាហ៍ មុន 43 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

ភ្នំពេញ៖ ផ្ទះឈើលើ ថ្មក្រោម របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែង ក្នុងខណ្ឌចំការមន ត្រូវបានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ស្ទើរទាំងស្រុង