ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

រោងចក្រក្ស័យធន់ថៅកែរត់ចោល! កម្មកររោងចក្រ ជិត១០០នាក់ នាំគ្នាសម្រុកទៅក្រសួងការងារ តែត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់តាមផ្លូវឲ្យត្រឡប់ក្រោយ
2 ឆ្នាំ មុន 195 តូ សុផល

ក្រុមហ៊ុនមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យ កម្មករជិត១០០នាក់នាំគ្នាទៅក្រសួងការងារ សមត្ថកិច្ចឃាត់តាមផ្លូវឲ្យត្រឡប់ក្រោយ