ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

(ឧកញ៉ាក្តៅៗ)លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហូ ចំរើន បាញ់ជិត២០គ្រាប់ ចង់ដឹង ងារជាឧកញ៉ាខ្លាំងប៉ុណ្ណា !
1 ឆ្នាំ មុន 4911 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ វាពិតជាខ្លាំងអស្ចារ្យ មហាលោតផ្លោះផង់គេមែន ពោលគឺបុរសខ្លាំងថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ផ្កាយ៣ យោធា លោក ហូ ចំរើន

error: Content is protected !!