ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

មហាជនរិះគន់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Matfone រំខាននោះរំខាន រកដេកពួនមិនបាន !
1 សប្តាហ៍ មុន 1102 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ មហាជនដែលប្រើទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធនៅទូទាំង ខេត្ត ក្រុង រាជធានី បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបណ្តាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Matfone